Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

Miesto prevádzky:

Astra elektronik - Ivan Sáreczky
Komárňanská 3576/16
93201 Veľký Meder

Fakturačné údaje:

Astra elektronik - Ivan Sáreczky

Lesná 1755/25
93201 Veľký Meder

IČO: 32305583

DIČ: 1020246414

IČ DPH: SK1020246414

Banka: ČSOB, číslo účtu: 4003716002/7500

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľ (kupujúci) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľ je teda fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Pri uzatváraní zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim ako spotrebiteľom sa vzťahy zmluvných strán riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
V prípade ak je zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, teda sa jedná o nákup tovaru za účelom podnikania, tak sa zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

CENY

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa platného cenníka predávajúceho vrátane nákladov na doručenie tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby. Ceny uvedené v internetovom obchode platia len pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetu. Predávajúci si vyhradzuje právo na primeranú zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V prípade zmeny kúpnej ceny (zvýšenia kúpnej ceny), je predávajúci povinný kupujúceho bez meškania upozorniť na túto zmenu a oznámiť kupujúcemu novú kúpnu cenu. Kupujúci je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak.

POPLATKY

Výrobcovia elektrozariadení sú zodpovední za svoje výrobky počas celého životného cyklu výrobku od jeho vývoja cez výrobu, použitie u spotrebiteľa až po vyradenie spotrebiča na konci jeho životnosti. Výrobcovia sú povinní uplatňovať enviromentálne zásady a prispievať tak k zlepšeniu kvality životného prostredia. Z tohto dôvodu sa k cene jednotlivých zariadení pripočítava tzv. recyklačný poplatok, ktorý je už zahrnutý v aktualnej cene príslušného výrobku.

OBJEDNÁVKA

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:
predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ, DIČ, IČ DPH predávajúceho
kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, IČ a DIČ kupujúceho, IČ DPH pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť, telefonický kontakt a e-mailovú adresu kupujúceho.
kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)
množstvo požadovaných kusov produktov
vybraný spôsob dopravy
vybraný spôsob platby
požadovaný termín dodania tovaru
adresu pre dodanie tovaru
kontaktnú osobu, vrátane telefónneho čísla pre dodanie tovar

Neprehliadnite: Kupujúci súhlasí s vystavením faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho emailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke. Na žiadosť kupujúceho zasielame bezplatne faktúru v tlačenej forme na doručovaciu adresu kupujúceho.

STAV OBJEDNÁVKY

Stav objednávky si môžete skontrolovať po prihlásení Vašim prihlasovacím menom a heslom vo Vašom uživateľskom profile a ponuke Moje objednávky:

 • Prijatá - Vaša objednávka bola prijatá a čaka na potvrdenie našim obchodníkom
 • Vybavuje sa - Vaša objednávka bola potvrdená našim obchodníkom a vybavuje sa
 • Expedovaná - Vaša zasielka bola odovzdaná prepravcovi, ktorý Vám ju následne doručí
 • Zrušená - Vaša objednávka bola zrušená (stornovaná)

AKO NAKUPOVAŤ

 1. vyberte si tovar zo širokej ponuky nášho internetového obchodu
 2. vložte tovar do košíka kliknutím na tlačidlo "Do košíka" alebo "Vložiť do košíka"
 3. prejdite do košíka klinutím na ikonku košíka (Nákupný košík) v pravej hornej časti obrazovky
 4. skontrolujte obsah nákupného košíka a kliknite na tlačidlo "Pokračovať"
 5. zvoľte spôsob dopravy a platby a kliknite na tlačidlo "Ďalší krok objednávky"
 6. vyplnte fakturačné údaje, doručovaciu adresu a kliknite na tlačidlo "Ďalší krok objednávky"
 7. skontrolujte súhrn Vašej objednávky a ak sú všetky údaje v poriadku, odošlite objednávku tlačidlom "Dokončiť objednávku"

po dokončení objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Vášu e-mailovú adresu Vám bude obratom doručené automatické potvrdenie o jej prijatí
Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom stavu Vašej objednávky.

DOSTUPNOSŤ TOVARU

Dostupnosť uvedená u predávaného tovaru je len orientačná.

 • Pokiaľ je pri uvedenom tovare dostupnosť ( skladom, ihneď k odberu ), tovar Vám expedujeme už nasledujúci pracovný deň od prijatí objednávky.
 • Pokiaľ je pri uvedenom tovare dostupnosť ( Na otázku ), treba sa u nás informovať o aktuálnej dostupnosti.
 • Pokiaľ je pri uvedenom tovare dostupnosť (externý sklad) alebo (dodanie do 1-3dní), tovar je v externom sklade a vyexpedujeme zvyčajne do 1-3 pracovných dní

Tovar zasielame Slovenskou poštou, kuriérskou spoločnosťou DPD a vlastnou dopravou. V prípade rozmernejšieho tovaru kuriérskou spoločnosťou Toptrans. Tento spôsob dopravy je finančne i časovo najefektívnejší a vy máte istotu, že objednaný tovar sa k vám dostane rýchlo a bezpečne.

DODÁVKA TOVARU 

 • osobný odber - platba v hotovosti alebo prevodom vopred - ZADARMO
 • poštou do 2kg platba vopred - 3,90 Eur
 • poštou do 2kg platba dobierkou - 5,30 Eur
 • kuriér DPD do 30kg, platba vopred - 4,80 Eur
 • kuriér DPD do 30kg, platba dobierkou - 6,20 Eur
 • kuriér nad 30kg, platba vopred  19,00 Eur
 • kuriér nad 30kg, platba dobierkou 20,40 Eur
 • Naša doprava do 25km, platba vopred/pri prevzatí 10,00 Eur

MOŽNOSTI PLATENIA

 • hotovosťou pri prevzatí tovaru osobne na predajni Astra elektronik vo Veľkom Mederi
 • platba vopred na náš bankový účet
 • bankovým prevodom alebo priamym vkladom v banke
 • dobierka, hotovosť pri preberaní tovaru od kuriéra
 • dobierka, hotovosť pri preberaní tovaru doručené poštou

Neprehliadnite! V prípade zvoleného spôsobu platby "Platba vopred" a pokiaľ sa dostupnosť tovaru predpokladá o viac ako 3 dni, tovar nie je nutné tovar uhradiť ihneď ale až po jeho naskladnení o čom Vás budeme ihneď informovať

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Zo záruky sú vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

Záručná doba je 12 mesiacov pre osoby, ktoré zakúpený tovar budú používať na podnikateľské účely, a teda takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a stanovuje ju aj konkrétny dovozca či výrobca! Servisné strediská pre uplatnenie záručných a pozáručných opráv sú uvedené v časti Servisné strediská alebo sú uvedené v záručnom liste.
Pred uplatnením záručnej, resp. pozáručnej reklamácie nás vopred kontaktujte na e-mailovej adrese reklamacie@astraelektronik.sk ,alebo vyplňte reklamačný protokol.

NÁROKY Z VÁD VÝROBKU

Podľa § 622 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (spotrebiteľ):
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre viacnásobné opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste alebo na inom pre kupujúceho prístupnom mieste (napr. na internetovej stránke predávajúceho) uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
Nároky z vád tovaru (kupujúci, ktorý nákupil tovaru za účelom podnikania) sa riadia:
podľa § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.
V prípade odstúpenia od zmluvy nás kontaktujte na emailovej adrese reklamacie@astraelektronik.sk  kde s Vami dohodneme ďalší postup.

Je nevyhnutné nám vopred oznámiť odstúpenie od zmluvy emailom alebo telefonicky. Neohlásené zásielky nebudú našou spoločnosťou prevzaté a budú vrátené odosielateľovi !

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru vrátime spotrebiteľovi prevodom na ním určený bankový účet (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 15 dní.

 

Prepravu tovaru zabezpečí

Gls
pošta
toptrans
nad 200 Eur do 25km preprava

aj vlastnou dopravou

 viac...

 

Nákup na splátky

možnosť nákupu

na splátky

u nás v predajni

 

home credit

quatro

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info